herovation ab

 
 

Vi fungerar som “bron” mellan verksamhet och IT, vilket innebär ett fokus på information och informationshantering i verksamhet och hur man kan effektivisera denna (bl.a med IT).


INKÖP AV INFORMATIONSSYSTEM ELELR APPLIKATIONER

år idag ingen enkel uppgift. Allt för ofta får vi höra uppdragsgivare vara som är missnöjda med sina inköp, får inte vd de blivit lovade inom dom ekonomiska ramarna eller informationssystem som är mycket svåra att integrera i befintlig miljö. Tro inte att en applikation löser alla er informationshantering - en del problem kanske löses, några kommer ofta till, men inget löses med ett verktyg (jämför byggen av hus).


DET PAPPERSLÖSA KONTORET

kommer aldrig att existera enligt många personer, ofta med hänvisning till att pappersåtgången de senaste åren bara har ökat. Idag är det papperslösa kontoret inte ett tekniskt problem utan snarare en mognadsfråga i organisationen, ett ekonomiskt ställningstagande och beslut om på vilken nivå man vill ha.

Vi har vidareutvecklat det Papperslösa kontoret till den “Papperslösa organisationen”- Detta är inget självändamål för oss -- hur långt man vill utveckla och effektivisera organisationen är alltid en stor mängd parametrar men idag är det bara möjligheter.


ETT STORT ANTAL TJÄNSTER, enligt:

 1. -bli bättre kravställare på kommande informationssystem (oberoende av storlek på organisation och oberoende om privat, offentlig, ideell organisation)

 2. -kostnadseffektiv informationshantering för små och medelstora bolag (en snabbresa med helhetssyn bland informationssystem)

 3. -digitalisering av blanketter (bl.a. beställningar och fakturor, men även med fokus en administrativ helhet)

 4. -(vidare)utvekling av en meddelande hanteringspolicy, gällande, e-post (e-mail), SMS, MMS, etc. d.v.s. allt som rör IT kommunikation mellan människor

 5. -managemnet support - ett virtuellt bollplank (mycket spännande - prova gärna!)

 6. -metodpaketet ViVe (Vinnande Verksamhet)  för ert förändrignsarbete. ViVe består av 3 metoder med målgrupper som styrelse, ledning resp. verksamhet - externt nätverk. Se gärna vår animerade filmpresentation av ViVe, via länk ovan.

 7. -“P ism” en metod som hjälp för att strukturera er information (som mappar, filnamn, etc.) den digitaliserade (e-)världen.

 

Referenser

HERoVation AB genomför  uppdrag både hos Stora och små organisationer. Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Vad gäller offentliga organisationer, är några av våra referenser:

- Stockholms Läns Landsting, SLL (diverse utredningar kring IT)

- Försvarets Materielverk, FMV (införande av processorientering)


Konsult:

Företags- och verksamhetsutvecklare (metod: ViVe - Vinnande Verksamhet)


Uppdragstyper:

Många uppdrag är relaterade till kvalitets- och processorientering. IT är ett starkt inslag i uppdragen, men alla har fokus på nyttan för resp. verksamhet. Vi hjälper organisationer att bli bättre kravställare på kommande informationssystem

I övrigt har vi erfarenhet av:

 1. -strategier inom information och informationshantering

 2. -management


Samarbeten:

Vi nätverkar mycket och samarbetar med många konsulter och konsultorganisationer. Några tjänster:

 1. -Övningar i krishantering

 2. -Organisationssupport (hjälp för nystartade organisationer)


exempel på “miiljö”bilder från några uppdrag

 

Hållbar informationshantering

Det vore oerhört roligt och stimulerande att få arbeta tillsammans med Er - så v.v. kontakta oss på: info@herovation.se

eller

+46 (0)8-449 41 50

+46 76-049 6084